I Need A Dollar – Aloe Blacc

Wybrany fragment (refren):

I need a dollar dollar, a dollar is what I need
hey hey
Well I need a dollar dollar, a dollar is what I need
hey hey
And I need I need dollar dollar, a dollar is what I need
And if I share with you my story would you share your dollar with me

Tłumaczenie (za tekstowo.pl):

Potrzebuję dolarów, dolarów, dolary to jest to czego potrzebuję
hej hej
Cóż, potrzebuję dolarów, dolarów, dolary to jest to czego potrzebuję
hej hej
Powiedziałem, że potrzebuję dolarów, dolarów, dolary to jest to czego potrzebuję
Jeśli podzielę się z tobą moją historią czy ty podzielisz się ze mną swoimi dolarami?

Słówka:

Słówka Znaczenie
need potrzebować
well dobrze
share dzielić
story opowieść
with z
would buduje tryb przypuszczający

Link do tekstowo.pl:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,aloe_blacc,i_need_a_dollar.html