It’s My Life – Bon Jovi

Wybrany fragment (refren):

It’s my life
It’s now or never
I ain’t gonna live forever
I just want to live while I’m alive
It’s my life
My heart is like an open highway
Like Frankie said I did it my way
I just wanna live while I’m alive
It’s my life

Tłumaczenie (za tekstowo.pl):

To moje życie,
Teraz albo nigdy,
Nie będę żył wiecznie,
Chcę po prostu żyć, gdy  jestem żywy,
To moje życie
Moje serce jest jak otwarta autostrada,
Jak Frankie powiedział, Zrobiłem to po swojemu,
Chcę po prostu żyć, gdy  jestem żywy,
To moje życie.

słówka:

Słówko Znaczenie
life życie
now teraz
never nigdy
live żyć
forever zawsze
just właśnie
want chcieć
while podczas,gdy
alive żywy
ain't gonna nie zamierzać
heart serce
like lubić, być podobnym
open otwierać
highway autostrada
say mówić (czas przeszły said)
do zrobić (czas przeszły did)
I did it my way. Zrobiłem to po swojemu (na swój sposób).
way droga, sposób

Link do tekstowo.pl:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,bon_jovi,it_s_my_life.html