We Are The Champions – Queen

Wybrany fragment (refren):

We are the champions – my friend
And we’ll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
‚Cause we are the champions of the world

Tłumaczenie (za tekstowo.pl):

Jesteśmy mistrzami – moi przyjaciele
I pozostaliśmy w walce do końca
Jesteśmy mistrzami
Jesteśmy mistrzami
Precz z przegranymi
Ponieważ jesteśmy mistrzami tego świata

słówka:

Słówka Znaczenie
champion mistrz
keep on kontynuować
fighting walczyć
till do
loser przegrany
cause ponieważ

Link do tekstowo.pl:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,queen,we_are_the_champions.html